Stad in Cijfers - Databank

nbw - primair energieverbruik 15-70 (t.o.v. nieuwbouwwoning verbruik bekend)

[percentage] nieuwbouwwoningen met primair energieverbruik (in kWh per m²) 15-70 (t.o.v. totaal nieuwbouwwoningen met gekend verbruik)