Stad in Cijfers - Databank

EPB-dossiers nbw die exact aan de norm voldeden

[aantal] EPB-dossiers waarbij het E-peil exact gelijk was aan het E-doel. In zeer zeldzame gevallen voldoet de woning niet, deze zijn hier meegenomen. Dit is het jaar dat het dossier werd afgerond, met andere woorden wanneer het energieprestatie- en binnenklimaat opgesteld werd (nieuwbouw residentiële dossiers)