Stad in Cijfers - Databank

EPB-dossiers nbw die minder dan 10 punten beter dan de norm scoorden

[aantal] EPB-dossiers die minder dan 10 punten beter dan de norm scoorden (nieuwbouw residentiële dossiers)