Stad in Cijfers - Databank

EPB-dossiers nbw die 20 tot 40 punten beter dan de norm scoorden

[aantal] EPB-dossiers die 20 tot 40 punten beter dan de norm scoorden (nieuwbouw residentiële dossiers)