Stad in Cijfers - Databank

nbw - voldoet aan norm R-waarde (t.o.v. nieuwbouwwoningen)

[percentage] nieuwbouwwoningen die voldoen aan norm R-waarde (t.o.v. totaal nieuwbouwwoningen)