Stad in Cijfers - Databank

EPB-dossiers van nieuwbouwwoningen

[aantal] ingediende EPB-dossiers (in het jaar dat het dossier werd afgerond, met andere woorden wanneer het energieprestatie- en binnenklimaat opgesteld werd) (nieuwbouw residentiële dossiers)