Stad in Cijfers - Databank

Totaal aantal nieuwe woningen

Som van de vergunde bijkomende woningen bij nieuwbouwdossiers.