Stad in Cijfers - Databank

Cumulatief vergunningssaldo woningen

Dit is de som van het aantal woningen dat netto toegevoegd werd aan het woningenbestand voor de afgelopen vijf jaar. Voor 2012 betekent dat dus de som van de vergunde sloop, nieuwbouw en renovatie van 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 opgeteld. We berekenen deze som omdat het aantal vergunde woningen sterk kan fluctueren van jaar tot jaar.