Stad in Cijfers - Databank

Relatief vergunningssaldo woningen

Dit is de som van het aantal woningen dat netto toegevoegd werd aan het woningenbestand voor de afgelopen vijf jaar, gedeeld door het aantal huishoudens. Voor 2012 betekent dat dus de som van de vergunde sloop, nieuwbouw en renovatie van 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 opgeteld; gedeeld door het aantal huishoudens in 2012.