Stad in Cijfers - Databank

Vernieuwingsgraad woningen (bouwvergunningen renovatie en nieuwbouw)

Som van [ratio] renovatie-intensiteit: bouwvergunningen voor renovatie van gebouwen per 100 huishoudens en [ratio] nieuwbouwintensiteit: bouwvergunningen voor nieuwbouwgebouwen per 100 huishoudens