Stad in Cijfers - Databank

bouwvergunningen voor gebouwen - nieuwbouw (niet-residentieel)

[aantal] bouwvergunningen voor nieuwbouwgebouwen niet bestemd voor huisvesting