Stad in Cijfers - Databank

% 16 tem 24j. < 20 min. te voet van jeugdhuis of -centrum

Het aandeel 16 tem 24-jarigen dat op max. 1,6 km van een jeugdhuis of jeugdcentrum woont (20 min te voet of 8 min met fiets). Met jeugdhuis bedoelen we: een werking opgericht en uitgebaat door vrijwilligers die een hele reeks aan vrijetijdsactiviteiten organiseren voor jongeren uit de buurt. Dit kan gaan van instuifavonden, optredens en fuiven, tot workshops en projecten. "