Stad in Cijfers - Databank

% 0 tem 17j. < 2-5 min. te voet van speelruimte

Het aandeel 0 tem 17-jarigen dat op max. 2-5 min (150 en 400m) wandelen van speelruimte woont. Met speelruimte bedoelen we: toegankelijk gebruiksgroen, plein, speel- en buurtsportterreinen (NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen)