Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte speelruimte per kind van 0 tem 17j

Met speelruimte bedoelen we: speelterreinen, buurtsportterreinen en buurtgroen en -pleinen (= woonbuurtgroen en -pleinen).