Stad in Cijfers - Databank

Aantal jeugdhuizen

Een jeugdhuis is een werking opgericht en uitgebaat door vrijwilligers die een hele reeks aan vrijetijdsactiviteiten organiseren voor jongeren uit de buurt. Dit kan gaan van instuifavonden, optredens en fuiven, tot workshops en projecten.