Stad in Cijfers - Databank

Aantal jeugdcentra en jeugdhuizen per 10.000 16 tem 24-jarigen

De stedelijke jeugdcentra zijn werkingen opgezet door professionals. Ze organiseren i.s.m. een team van jonge vrijwilligers de meest uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten (vb. instuif, optredens, workshops, fuiven,…) voor alle jongeren uit de buurt. Je kan er ook gebruik maken van ruimtes zoals vergaderzalen, een multimedialokaal, instuif, polyvalente zalen,… Een jeugdhuis is een werking opgericht en uitgebaat door vrijwilligers die een hele reeks aan vrijetijdsactiviteiten organiseren voor jongeren uit de buurt. Dit kan gaan van instuifavonden, optredens en fuiven, tot workshops en projecten.