Stad in Cijfers - Databank

# inwoners < 2-5 min. te voet van bouwblok- (<0,5ha) en buurt-gebruiksgroen en -pleinen (>0,5 ha)

Het aantal inwoners dat woont op - max. 2 min (150m) wandelen van bouwblok-gebruiksgroen en -pleinen - max. 5 min (400m) wandelen van buurt-gebruiksgroen en -pleinen Met bouwblok- en buurt-gebruiksgroen en -pleinen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden) - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000 m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk, Troonplaats, Conscienceplein - buurt (groter dan 0,5 ha of 5.000 m²): bijvoorbeeld Harmoniepark, Dageraadplaats, Grote Markt, Theaterplein