Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte gebruiksgroen per inwoner

Met gebruiksgroen bedoelen we: alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen We streven naar minimaal 4m² gebruiksgroen per inwoner vanaf het statistisch niveau: buurt (en dus ook op wijk, postzone, district, gordel en stads-niveau).