Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte plein per inwoner

Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke verharde ruimten zonder oppervlaktebeperking: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)