Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte buurt-gebruiksgroen (>0,5ha) per inwoner

Met buurt-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark We streven naar minimaal 4m² buurtgroen (>0,5ha) per inwoner vanaf het statistisch niveau: buurt (en dus ook op wijk, postzone, district, gordel en stads-niveau).