Stad in Cijfers - Databank

% buurt-gebruiksgroen (>0,5ha)

Het aandeel buurt-gebruiksgroen tov totale oppervlakte. Met buurt-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark