Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte wijkpleinen (>5ha)

Met wijkpleinen bedoelen we publiek toegankelijke verharde ruimten groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Spoor Oost, Oude Dokken aan het Eilandje