Stad in Cijfers - Databank

% wijk-gebruiksgroen (>5ha)

Het aandeel wijk-gebruiksgroen tov totale oppervlakte. Met wijk-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark