Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte stadsdeel-gebruiksgroen (>10ha) per inwoner

Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord We streven naar minimaal 16m² stadsdeelgroen (>10ha) per inwoner vanaf het statistisch niveau: postzone (en dus ook op district, gordel en stads-niveau).