Stad in Cijfers - Databank

% stadsdeel-gebruiksgroen (>10ha)

Het aandeel stadsdeel-gebruiksgroen tov totale oppervlakte. Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord