Stad in Cijfers - Databank

Aantal bouwblokpleinen (<0,5ha)

Met bouwblokpleinen bedoelen we publiek toegankelijke verharde ruimten, bedoeld voor rust en ontspanning, kleiner dan 0,5 ha (of 5.000 m²) kleine straathoekpleintjes, pleinntjes, groene pleintjes, verharde speel- of sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden, fietspaden, verkeerspleinen)