Stad in Cijfers - Databank

Aantal pleinen

Met pleinen bedoelen we publiek toegankelijke verharde ruimten, bedoeld voor rust en ontspanning, zonder oppervlaktebeperking: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, verharde speel- of sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden, fietspaden, verkeerspleinen)