Stad in Cijfers - Databank

Verschil tussen feitelijk en gewenst aantal huisartsen (excl. HAIO's)

Voor de berekening van de tekortzones gaan we uit van het aantal praktiserende huisartsen (exclusief huisartsen in opleiding) volgens de locatie van hun praktijk. Voor groepspraktijken geldt dat alle huisartsen die er raadplegingen hebben worden meegerekend. Het saldo tussen het aantal gewenste en het huidige aantal huisartsen wordt berekend aan de hand van de norm Impulseo I: 0,9 huisartsen per 1.000 inwoners.