Stad in Cijfers - Databank

Aantal huisartsen (excl. HAIO's)

Aantal huisartsen (exclusief huisartsen in opleiding). Voor de berekening van het aantal praktiserende huisartsen gebruiken we de locatie van hun praktijk. Voor groepspraktijken geldt dat alle huisartsen die er raadplegingen hebben worden meegerekend.