Stad in Cijfers - Databank

Gewenst aantal apothekers

Het gewenst aantal apothekers wordt berekend aan de hand van de normering van het KB van 25 september 1974 dat de spreiding van apotheken reguleert en stelt dat er in gebieden met meer dan 30.000 inwoners ongeveer 1 apotheek per 3.000 inwoners mag zijn.