Stad in Cijfers - Databank

% inwoners < 20 min te voet van sporthal

Het aandeel inwoners dat op max. 20 min (1.600m) wandelen van een toegankelijke sporthal woont. Met sporthal bedoelen we: alle door de stad beheerde en door scholen opengestelde sporthallen en -loodsen uitgezonderd de niet toegankelijke sportinfrastructuur van scholen en specifieke commerci‰le sportzalen.