Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte samentuin en volkstuin per inwoner

Samentuinen zijn tuinen waar er samen, zij het op 1 gemeenschappelijk perceel of op individuele percelen met een gemeenschappelijk deel, ecologisch getuinierd wordt. Een samentuin is een ontmoetingsplaats waar mensen (leren) tuinieren. Een volkstuin is een geheel van individuele percelen grond waar burgers een perceel kunnen huren tegen een democratische prijs om voor niet-commercieel gebruik groenten en siergewassen te telen.