Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 2-5 min. te voet van bouwblok- en buurt-belevingsgroen en pleinen

Het aandeel inwoners dat woont op - max. 2 min (150m) wandelen van bouwblok-belevingsgroen en -pleinen - max. 5 min (400m) wandelen van buurt-belevingsgroen en -pleinen Met bouwblok- en buurt-belevingsgroen en -pleinen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden) - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk, Troonplaats, Conscienceplein We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad). - buurt (groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Harmoniepark, Dageraadplaats, Grote Markt, Theaterplein