Stad in Cijfers - Databank

Oppervlakte stadsdeel-belevingsgroen (>10ha)

Met stadsdeel-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord - agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben.