Stad in Cijfers - Databank

Gewenste capaciteit voorschoolse kinderopvang volgens Barcelonanorm

Opdat ouders en kinderen kunnen beschikken over kinderopvang binnen een redelijke afstand, moet het aanbod aan kinderopvang voldoende uitgebreid en gespreid zijn. Tijdens de Raad van Barcelona werd overeengekomen dat tegen 2010 voor minstens 33% van de kinderen onder de 3 jaar opvang buiten de familie moet worden aangeboden. Voor de capaciteit volgens Barcelona-norm (de gewenste capaciteit) te berekenen tellen we de het aantal 0-, 1- en 2-jarigen op en vermeningvuldigen we deze som met 0,33.