Stad in Cijfers - Databank

Verschil feitelijke en gewenste capaciteit voorschoolse kinderopvang norm Antwerpen

Het capaciteitsverschil met norm van de stad Antwerpen voor de voorschoolse kinderopvang is het verschil tussen de feitelijke capaciteit en de capaciteit die de stad Antwerpen nastreeft. Indien dit getal groter is dan 0, is er geen capaciteitsprobleem, indien kleiner dan 0 is er wel een tekort aan voorschoolse kinderopvang.