Stad in Cijfers - Databank

% inwoners < 2-5 min. te voet van bouwblok- (<0,5ha) en buurt-belevingsgroen en water (>0,5 ha)

Het aandeel inwoners dat woont op - max. 2 min (150m) wandelen van bouwblok-belevingsgroen - max. 5 min (400m) wandelen van buurt-belevingsgroen Met bouwblok- en buurt-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen (parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen) - agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde - bouwblok (kleiner dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld groen rond Sint-Pauluskerk We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad). - buurt ( groter dan 0,5 ha of 5.000m²): bijvoorbeeld Vinkenpark, Harmoniepark