Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 5 min. te voet van buurt-belevingsgroen en water (>0,5ha)

Het aandeel inwoners dat woont op max. 5 min (400m) wandelen van buurt-belevingsgroen. Met buurt-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark. - agrarisch of landbouwgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad).