Stad in Cijfers - Databank

% inwoners op 10 min. te voet van wijk-belevingsgroen en water (>5ha)

Het aandeel inwoners dat woont op max. 10 min (800m) wandelen van wijk-belevingsgroen Met wijk-belevingsgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark - agrarisch of landbouwgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen groter dan 5 ha (of 50.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad).