Stad in Cijfers - Databank

% inwoners < 20 min. te voet van stadsdeel-belevingsgroen en water (>10ha)

Het aandeel inwoners dat woont op max. 1,6 km (20 min. te voet of 8 min. met fiets) van stadsdeel-gebruiksgroen. Met stadsdeel-gebruiksgroen bedoelen we: - publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Stadspark, Rivierenhof, Spoor Noord - agrarisch of landbouwgroen groter dan 10 ha (of 100.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk - natuurlijk groen groter dan 10 ha (of 100.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg - water groter dan 10 ha (of 100.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, Schelde - onder voorwaarden toegankelijke sportterreinen, volkstuinen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld de voetbalclubterreinen en volkstuinen in Rivierenhof, Nachtegalen park, Fort 8, Leugenberg, het Rooi, Wilrijkse pleinen en ook de Antwerpse zoo, omdat die een bovenlokale/ stadsdeel uitstraling hebben. We streven dat alle inwoners (100%) op wandelafstand wonen op alle statistische niveaus (buurt, wijk, postzone, district, gordel en stad).