Stad in Cijfers - Databank

Aantal open ruimte voorzieningen

Aantal onbebouwde voorzieningen: pleinen, gebruiksgroen, speelterreinen, buurtsportterreinen, hondenloopzone, samentuin en volkstuin