Stad in Cijfers - Databank

Aantal bebouwde en open ruimte voorzieningen

Aantal bebouwde en onbebouwde voorzieningen: kinderopvang, basisschool, jeugdwerk, supererette of supermarkt, apotheker, bakker, slager, dienstencentrum, huisarts, tandarts, middenschool, dko beeld, dko muziek, jeugdcentrum, jeugdhuis, fuifruimte, sporthal, zwembad (overdekt), bibliotheek, cultuurcentrum, recyclagecentrum, stadskantoor, politiekantoor, pleinen, gebruiksgroen, speelterreinen, buurtsportterreinen, hondenloopzone, samentuin en volkstuin