Stad in Cijfers - Databank

Aantal open ruimte voorzieningen per 10.000 inwoners

Aantal onbebouwde voorzieningen per 10.000 inwoners: pleinen, gebruiksgroen, speelterreinen, buurtsportterreinen, hondenloopzone, samentuin en volkstuin.