Stad in Cijfers - Databank

Aantal bebouwde en open ruimte voorzieningen per 10.000 inwoners

Aantal bebouwde en onbebouwde voorzieningen per 10.000 inwoners: kinderopvang, basisschool, jeugdwerk, supererette of supermarkt, apotheker, bakker, slager, dienstencentrum, huisarts, tandarts, middenschool, dko beeld, dko muziek, jeugdcentrum, jeugdhuis, fuifruimte, sporthal, zwembad (overdekt), bibliotheek, cultuurcentrum, recyclagecentrum, stadskantoor, politiekantoor pleinen, gebruiksgroen, speelterreinen, buurtsportterreinen, hondenloopzone, samentuin en volkstuin.