Stad in Cijfers - Databank

Aantal kinderopvang blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2) boven EU norm (>= 40 µg/m³)

Het aantal voorschoolse kinderopvang initiatieven dat is blootgesteld aan jaargemiddelde concentratiewaarden van 40 æg/mü of hoger. Boven deze EU-norm kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden bij langdurige blootstelling. Met voorschoolse kinderopvang bedoelen we reguliere kinderopvang voor 0 tot 3 jarigen erkend door Kind en Gezin of met een attest van toezicht. Dit zijn dan de erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven, minicreches en zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij DVO (Dienst voor Onthaalouders). De daling van stikstofdioxide-emissies in 2017 tov 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de verbeterde modellen, lagere achtergrondconcentraties en lagere uitstoot van het wagenpark.