Stad in Cijfers - Databank

Aantal dienstencentra blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2) boven EU norm (>= 40 µg/m³)

Het aantal dienstencentra dat is blootgesteld aan jaargemiddelde concentratiewaarden van 40 æg/mü of hoger. Boven deze EU-norm kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden bij langdurige blootstelling. Met dienstencentrum bedoelen we: een buurtontmoetingsplaats, voornamelijk gericht op senioren. Men kan er terecht voor georganiseerde activiteiten, cafetaria, verzorging enz. De daling van stikstofdioxide-emissies in 2017 tov 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de verbeterde modellen, lagere achtergrondconcentraties en lagere uitstoot van het wagenpark.