Stad in Cijfers - Databank

Aantal scholen blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2) boven EU norm (>= 40 µg/m³)

Het aantal scholen (kleuter, lager, basis en secundaire scholen, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) dat is blootgesteld aan jaargemiddelde concentratiewaarden van 40 æg/mü of hoger. Boven deze EU-norm kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden bij langdurige blootstelling. De daling van stikstofdioxide-emissies in 2017 tov 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de verbeterde modellen, lagere achtergrondconcentraties en lagere uitstoot van het wagenpark.