Stad in Cijfers - Databank

% 65-plussers blootgesteld aan stikstofdioxide >20 µg/m³

Het aandeel 65-plussers dat is blootgesteld aan jaargemiddelde concentratiewaarden van boven de 20 µg/m³. Dit is de gezondheidsadvieswaarde die door Agentschap Zorg & Gezondheid en in het Vlaamse luchtbeleidsplan wordt gehanteerd. De daling van stikstofdioxide-emissies in 2017 tov 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de verbeterde modellen, lagere achtergrondconcentraties en lagere uitstoot van het wagenpark.