Stad in Cijfers - Databank

% oppervlakte blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2) boven EU norm (>= 40 µg/m³)

Het gebied tov de totale oppervlakte van het gebied dat is blootgesteld aan jaargemiddelde concentratiewaarden van 40 µg/m³ of hoger. Boven deze EU-norm kunnen nadelige gezondheidseffecten optreden bij langdurige blootstelling. De daling van stikstofdioxide-emissies in 2017 tov 2012 is hoofdzakelijk te verklaren door de verbeterde modellen, lagere achtergrondconcentraties en lagere uitstoot van het wagenpark.