Stad in Cijfers - Databank

Aantal gezinnen/ woningen blootgesteld aan geluidsniveau >= 70dB (etmaal)

Het aantal gezinnen/ woningen (huizen en appartementen) dat gedurende een etmaal, is blootgesteld aan een geluidsniveau boven of gelijk aan 70dB. Dit beschouwt men als een onaanvaardbaar hoog geluidsniveau dat negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt. De strategische geluidsbelastingskaarten (kortweg geluidskaarten) zijn een weergave van de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer en industrie. Zoals de Europese richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG) voorschrijft, worden er voor de agglomeratie Antwerpen om de 5 jaar geluidskaarten opgemaakt voor elke afzonderlijke geluidsbron en voor deze bronnen samen.